STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37066 000.00.19.H29-220222-0031 220000540/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Bộ hút đàm kín

Còn hiệu lực

37067 000.00.19.H29-220222-0028 220000539/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Ống thông nội khí quản

Còn hiệu lực

37068 000.00.17.H13-220108-0002 220000041/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

37069 000.00.17.H13-220221-0001 220000040/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH Y TẾ SCI

Còn hiệu lực

37070 000.00.19.H29-220222-0036 220000538/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực