STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37071 000.00.19.H26-220217-0053 220000399/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH HBMEDICAL

Còn hiệu lực

37072 000.00.19.H26-220217-0038 220000398/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHẤT TÂM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37073 000.00.19.H26-220217-0040 220000539/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy trợ thính

Còn hiệu lực

37074 000.00.19.H26-220218-0006 220000397/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN THÀNH

Còn hiệu lực

37075 000.00.19.H26-220216-0017 220000396/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực