STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37071 000.00.19.H26-220401-0030 220001332/PCBMB-HN

NHÀ THỐC MINH HÀ

Còn hiệu lực

37072 000.00.19.H26-220403-0034 220001331/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHARMACY +

Còn hiệu lực

37073 000.00.19.H26-220402-0012 220001330/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

37074 000.00.19.H26-220401-0134 220001329/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HẢI LONG

Còn hiệu lực

37075 000.00.19.H26-220403-0025 220001328/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÚY NGA

Còn hiệu lực