STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37081 000.00.19.H26-211104-0012 220000546/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Bàn mổ

Còn hiệu lực

37082 000.00.19.H26-211104-0010 220000545/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Bàn kéo nắn chỉnh hình

Còn hiệu lực

37083 000.00.16.H46-220222-0001 220000009/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

37084 000.00.16.H46-220221-0002 220000008/PCBMB-QB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Còn hiệu lực

37085 000.00.19.H26-220217-0039 220000531/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực