STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37081 000.00.16.H02-220407-0001 220000002/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP Gói muối y tế

Còn hiệu lực

37082 000.00.48.H41-220407-0001 220000236/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HINH CÚC

Còn hiệu lực

37083 000.00.04.G18-220311-0012 220001963/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa 2 mức nồng độ.

Còn hiệu lực

37084 000.00.19.H26-220407-0015 220001151/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

37085 000.00.19.H26-220406-0074 220001350/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC ĐỨC LONG 68

Còn hiệu lực