STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37086 000.00.19.H26-220218-0014 220000533/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ bảo quản máu

Còn hiệu lực

37087 000.00.04.G18-220224-0009 220001400/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

37088 000.00.19.H26-211102-0004 220000571/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Ống lấy mẫu xét nghiệm (Centrifuge tube)

Còn hiệu lực

37089 000.00.19.H26-210916-0007 220000570/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Đầu Côn

Còn hiệu lực

37090 000.00.04.G18-220224-0004 220001399/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED HỆ THỐNG PHUN KHÍ DUNG

Còn hiệu lực