STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37086 000.00.19.H29-220419-0003 220001387/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDPROD Bộ lọc hệ thống thở - Lọc khuẩn HEPA (Bộ lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao)

Còn hiệu lực

37087 000.00.19.H29-220419-0002 220001386/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDPROD Ống nối dây máy thở cao tần

Còn hiệu lực

37088 000.00.19.H29-220419-0001 220001385/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDPROD Bộ lọc hệ thống thở - Lọc khuẩn BV ( Lọc vi khuẩn và vi rút)

Còn hiệu lực

37089 000.00.19.H26-220421-0062 220001411/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

37090 000.00.19.H26-220421-0055 220001685/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN

Còn hiệu lực