STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37106 000.00.10.H37-210915-0001 210000004/PCBMB-LS

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN

Còn hiệu lực

37107 000.00.17.H13-210826-0008 210000025/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 285

Còn hiệu lực

37108 000.00.17.H13-210826-0007 210000026/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 220

Còn hiệu lực

37109 000.00.17.H13-210826-0006 210000027/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 201

Còn hiệu lực

37110 000.00.19.H29-210505-0007 210000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Tay cầm điều khiển bơm / tán sỏi tích hợp

Còn hiệu lực