STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37106 000.00.19.H26-220404-0035 220001212/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐẠI DƯƠNG SỐ 2

Còn hiệu lực

37107 000.00.19.H26-220404-0042 220001211/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HẢO KIÊN

Còn hiệu lực

37108 000.00.04.G18-220405-0008 220001942/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

37109 000.00.19.H26-220404-0044 220001210/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC TƯỞNG

Còn hiệu lực

37110 000.00.19.H26-220404-0036 220001098/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ Hệ thống chẩn đoán và đánh giá dây chằng chéo (trước và sau) khớp gối

Còn hiệu lực