STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37116 000.00.19.H26-220404-0054 220001205/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

Còn hiệu lực

37117 000.00.19.H26-220404-0041 220001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter chuẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

37118 000.00.19.H26-220404-0051 220001204/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRẦN HẢI

Còn hiệu lực

37119 000.00.19.H26-220404-0022 220001097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Máy đo độ loãng xương

Còn hiệu lực

37120 000.00.18.H56-220406-0002 220000067/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC AZ

Còn hiệu lực