STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37121 000.00.19.H26-220223-0003 220000026/PCBSX-HN

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÙNG 1970 Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37122 000.00.04.G18-220223-0009 220001390/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Tay khoan nha khoa tốc độ cao

Còn hiệu lực

37123 000.00.48.H41-220223-0002 220000099/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN ĐỨC HIỀN 2

Còn hiệu lực

37124 000.00.04.G18-220218-0003 220001389/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Kính áp tròng có màu (cận thị & viễn thị)

Còn hiệu lực

37125 000.00.48.H41-220222-0009 220000098/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NGA

Còn hiệu lực