STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37126 19013454/HSCBA-HN 190000964/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRÍ ĐỨC Xe đẩy cáng cấp cứu

Còn hiệu lực

37127 19012133/HSCBMB-HN 190000215/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH INNOVATEK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37128 19013448/HSCBA-HN 190000965/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Ghế xoay chỉnh được cao thấp

Còn hiệu lực

37129 19013447/HSCBA-HN 190000966/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Xe Lăn

Còn hiệu lực

37130 19012135/HSCBMB-HN 190000216/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM

Còn hiệu lực