STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37126 000.00.19.H26-220331-0139 220001281/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI CHÍNH

Còn hiệu lực

37127 000.00.19.H26-220331-0122 220001139/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SATON VIỆT NAM Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

37128 000.00.19.H26-220331-0111 220001280/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI MINH

Còn hiệu lực

37129 000.00.19.H26-220331-0084 220001137/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

37130 000.00.19.H26-220331-0080 220001136/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy có túi

Còn hiệu lực