STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37131 19013534/HSCBA-HN 190000967/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Miếng dán chống sẹo phẫu thuật

Còn hiệu lực

37132 19012130/HSCBMB-HN 190000217/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MTV SHIMADZU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37133 19013511/HSCBA-HN 190000968/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

37134 19012136/HSCBMB-HN 190000218/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG

Còn hiệu lực

37135 19009277/HSCBMB-HCM 190000111/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIFOOD

Còn hiệu lực