STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37131 000.00.19.H26-220223-0043 220000391/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LAN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37132 000.00.48.H41-220224-0001 220000110/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC CỦA CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM THÀNH PHỐ VINH

Còn hiệu lực

37133 000.00.48.H41-220223-0005 220000109/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37134 000.00.19.H26-220217-0041 220000557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Lam kính

Còn hiệu lực

37135 000.00.19.H26-220217-0046 220000556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Tấm phủ lam kính

Còn hiệu lực