STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37131 000.00.19.H29-220425-0005 220000974/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC

Còn hiệu lực

37132 000.00.19.H26-220422-0002 220001410/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Dụng cụ nội soi tiêu hóa

Còn hiệu lực

37133 000.00.19.H29-220422-0014 220000973/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 713

Còn hiệu lực

37134 000.00.19.H29-220425-0001 220001369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Phụ kiện thay thế dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân, máy điện tim

Còn hiệu lực

37135 000.00.04.G18-220427-0013 220002137/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑Dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực