STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37136 19010883/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100305ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

37137 000.00.04.G18-210616-0004 2100315ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bóng nong động mạch vành

Còn hiệu lực

37138 000.00.04.G18-201113-0007 2100299ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ banh mô mềm

Còn hiệu lực

37139 000.00.04.G18-210728-0014 2100322ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Nồi hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

37140 000.00.10.H55-210923-0001 210000005/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH HÀ

Còn hiệu lực