STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37136 000.00.19.H26-200504-0006 200000855/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Tấm bù mô

Còn hiệu lực

37137 000.00.19.H26-200505-0026 200000091/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DỆT MAY LÝ VINH khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

37138 000.00.19.H26-200507-0012 200000093/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37139 000.00.19.H26-200508-0001 200000841/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Khẩu trang y tế Dplus

Còn hiệu lực

37140 000.00.19.H26-200504-0018 200000842/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy quét lam kính tự động

Còn hiệu lực