STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37141 000.00.10.H55-220221-0003 220000007/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC BÍCH VINH

Còn hiệu lực

37142 000.00.10.H55-220219-0001 220000006/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC LƯƠNG HIỀN

Còn hiệu lực

37143 000.00.04.G18-220223-0008 220001387/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Trâm điều trị tủy răng

Còn hiệu lực

37144 000.00.16.H05-220222-0002 220000009/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH STH VINA

Còn hiệu lực

37145 000.00.07.H27-220223-0001 220000011/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM

Còn hiệu lực