STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37151 000.00.17.H09-220315-0001 220000051/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 914

Còn hiệu lực

37152 000.00.16.H60-220318-0007 220000021/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH ĐẬU THỊ HỒNG LINH

Còn hiệu lực

37153 000.00.16.H60-220318-0006 220000020/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ THANH

Còn hiệu lực

37154 000.00.17.H09-220315-0002 220000050/PCBMB-BD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 971

Còn hiệu lực

37155 000.00.16.H60-220318-0005 220000019/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC TUẤN

Còn hiệu lực