STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37156 000.00.19.H29-200429-0024 200000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MBA

Còn hiệu lực

37157 000.00.19.H29-200429-0018 200000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

37158 000.00.19.H29-200504-0050 200000727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ampu giúp thở

Còn hiệu lực

37159 000.00.19.H29-200504-0033 200000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NOVACARE

Còn hiệu lực

37160 000.00.19.H29-200429-0025 200000088/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEDICAL GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực