STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37161 000.00.19.H29-200429-0019 200000728/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn (Medical face mask preventing bacteria)

Còn hiệu lực

37162 000.00.19.H29-200504-0051 200000729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Giường nằm bệnh nhân

Còn hiệu lực

37163 000.00.19.H29-200504-0054 200000089/PCBSX-HCM

CÔNG TY CP SX XNK TBYT VÀ KHẨU TRANG HD MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37164 000.00.19.H29-200505-0001 200000730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ GIA BẢO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37165 20000331/CFS-BYT-TB-CT 20000069CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Khẩu trang y tế (thông thường, phòng nhiễm khuẩn, phòng độc hóa chất)/ Medical Face Mask (Normal, Preventing bacteria, Preventing of toxic Chemicals)/ Single-use Face Mask, Surgical Mask, Respirator Mask

Còn hiệu lực