STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37166 20000353/CFS-BYT-TB-CT 20000068CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

37167 20000366/CFS-BYT-TB-CT 20000067CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical face mask

Còn hiệu lực

37168 20000390/CFS-BYT-TB-CT 20000066CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN BÌNH Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

37169 20000389/CFS-BYT-TB-CT 20000065CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Khẩu trang y tế TOMIHU / TOMIHU Medical Face Mask

Còn hiệu lực

37170 20000393/CFS-BYT-TB-CT 20000064CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VI NA Khẩu trang Y tế / MEDICAL FACE MASK (PREMIUM FACE MASK PAVO)

Còn hiệu lực