STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37166 000.00.19.H29-220222-0016 220000535/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Ống thông tiểu có bóng đưa vào bể thận

Còn hiệu lực

37167 000.00.19.H29-220223-0011 220000534/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ mở bàng quang ra da

Còn hiệu lực

37168 000.00.19.H29-220217-0024 220000533/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Bộ tự thông tiểu

Còn hiệu lực

37169 000.00.19.H29-220127-0029 220000532/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính trong tai

Còn hiệu lực

37170 000.00.16.H23-220218-0004 220000029/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA XỊT MŨI SÁT KHUẨN STAVID

Còn hiệu lực