STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37171 000.00.17.H09-210525-0002 210000022/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHƯỚC Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

37172 000.00.17.H09-210525-0003 210000023/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHƯỚC Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37173 000.00.17.H09-210525-0001 210000024/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ SEN VIỆT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37174 000.00.19.H29-200615-0011 210000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo Suavita

Còn hiệu lực

37175 000.00.19.H29-210427-0009 210000382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện y tế

Còn hiệu lực