STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37186 000.00.19.H29-210407-0004 210000380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đường dây nối dài xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

37187 000.00.04.G18-210527-0012 210075GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

37188 000.00.04.G18-210510-0003 210074GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GENDIS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

37189 000.00.04.G18-210414-0007 210073GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GENDIS Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM/IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

37190 000.00.04.G18-210408-0024 210072GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue

Còn hiệu lực