STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37186 19013467/HSCBA-HN 190000893/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực

37187 19013473/HSCBA-HN 190000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Đục xương

Còn hiệu lực

37188 19013480/HSCBA-HN 190000895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm gắp/gặm tổ chức

Còn hiệu lực

37189 19013479/HSCBA-HN 190000896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kìm/Kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

37190 19013481/HSCBA-HN 190000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NAM HÀ NỘI Kính loup phẫu thuật

Còn hiệu lực