STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37191 000.00.19.H26-210907-0002 210000565/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH PHÚC

Còn hiệu lực

37192 000.00.19.H26-210909-0011 210001608/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA BẢO HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37193 000.00.19.H26-210826-0026 210001609/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY Dung dịch mũi họng

Còn hiệu lực

37194 000.00.19.H26-210913-0002 210001610/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

37195 000.00.19.H26-210911-0018 210001611/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA NẸP CỐ ĐỊNH ĐẦU KÈM CÁNG CỨU THƯƠNG

Còn hiệu lực