STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37196 000.00.18.H24-220223-0003 220000052/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC ANH PHÁP

Còn hiệu lực

37197 000.00.19.H32-220217-0001 220000005/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 538

Còn hiệu lực

37198 000.00.48.H41-220223-0006 220000106/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HUYỀN TUYẾN

Còn hiệu lực

37199 000.00.48.H41-220223-0008 220000105/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG

Còn hiệu lực

37200 000.00.48.H41-220214-0005 220000104/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THUẬN THUÝ

Còn hiệu lực