STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37201 000.00.19.H26-200827-0001 200000208/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS) Đèn chiếu vàng da một mặt

Còn hiệu lực

37202 000.00.19.H26-200826-0016 200001553/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

37203 000.00.19.H26-200825-0011 200000315/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME

Còn hiệu lực

37204 000.00.19.H26-200826-0014 200001554/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

37205 000.00.19.H26-200826-0015 200001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực