STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37201 000.00.19.H29-220406-0001 220001067/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Máy trợ thính

Còn hiệu lực

37202 000.00.19.H26-220403-0037 220001320/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUYẾT VINH

Còn hiệu lực

37203 000.00.19.H26-220402-0008 220001319/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUỲNH LONG

Còn hiệu lực

37204 000.00.19.H29-220405-0008 220000708/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THUẬN PHÁT Gel silicon ngăn ngừa và điều trị sẹo

Còn hiệu lực

37205 000.00.19.H26-220401-0126 220001141/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Skin Stapler

Còn hiệu lực