STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37211 000.00.19.H26-220404-0060 220001256/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM BÁC SĨ GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

37212 000.00.19.H26-220321-0018 220001105/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dụng cụ đặt Stent khí quản

Còn hiệu lực

37213 000.00.19.H26-220322-0009 220001104/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bộ dụng cụ đặt stent khí quản bao gồm:Bộ ống soi khí,phế quản;Bộ nén, nạp và đặt stent khí, phế quản;Kìm kẹp stent khí, phế quản

Còn hiệu lực

37214 000.00.19.H26-220331-0074 220001255/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37215 000.00.19.H26-220323-0015 220001103/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Dụng cụ ống thông hút dịch

Còn hiệu lực