STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37211 000.00.19.H29-200902-0016 200001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao IVD sử dụng trên máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

37212 000.00.12.H19-200910-0001 200000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay Khám Bệnh Latex

Còn hiệu lực

37213 000.00.12.H19-200910-0002 200000046/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ THÁI THỊNH Găng tay khám bệnh Nitrile

Còn hiệu lực

37214 000.00.12.H19-200908-0001 200000027/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH OXY BLUE Bình khí oxy mini cầm tay

Còn hiệu lực

37215 000.00.17.H09-200831-0001 200000042/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIFILM YUWA MEDICAL PRODUCTS VIỆT NAM Các loại bộ kit chẩn đoán bệnh

Còn hiệu lực