STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37211 19000106/HSCBA-HD 190000060/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Gel vệ sinh phụ nữ Saladygel

Còn hiệu lực

37212 19000107/HSCBA-HD 190000061/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Tpro Nosecare baby

Còn hiệu lực

37213 19000013/HSCBSX-HD 190000005/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS VIỆT NAM Mắt kính thuốc (Mắt kính cận thị, mắt kính viễn thị, mắt kính loạn thị)

Còn hiệu lực

37214 19000519/HSCBA-NB 190000013/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Dây thở oxy ECO

Còn hiệu lực

37215 19000520/HSCBA-NB 190000014/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực