STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37216 000.00.10.H55-220407-0001 220000178/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC LIÊN MINH

Còn hiệu lực

37217 000.00.10.H55-220406-0001 220000177/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC ĐOÀN HÙNG

Còn hiệu lực

37218 000.00.19.H29-220406-0036 220001075/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH Áo làm lạnh dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37219 000.00.19.H29-220404-0033 220001074/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH Máy hạ thân nhiệt

Còn hiệu lực

37220 000.00.19.H29-220317-0036 220000720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PSG MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ phết tế bào tử cung

Còn hiệu lực