STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37216 000.00.04.G18-200715-0004 20000517CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Áo choàng bảo vệ (Protective Gown)

Còn hiệu lực

37217 000.00.04.G18-200724-0004 20000516CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ ( NEO FACE MASK)

Còn hiệu lực

37218 000.00.04.G18-200731-0001 20000515CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG MAI LÂM Khẩu trang Y tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

37219 000.00.04.G18-200722-0004 20000514CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TMAX GENERAL KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

37220 000.00.04.G18-200803-0001 20000513CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐỨC THIỆN Khẩu trang Y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực