STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37216 000.00.19.H32-220217-0001 220000005/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 538

Còn hiệu lực

37217 000.00.48.H41-220223-0006 220000106/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HUYỀN TUYẾN

Còn hiệu lực

37218 000.00.48.H41-220223-0008 220000105/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG

Còn hiệu lực

37219 000.00.48.H41-220214-0005 220000104/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THUẬN THUÝ

Còn hiệu lực

37220 000.00.48.H41-220223-0004 220000103/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN HUYỆN TÂN KỲ

Còn hiệu lực