STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37221 000.00.19.H26-220331-0061 220001151/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM 1

Còn hiệu lực

37222 000.00.19.H26-220401-0044 220001150/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH CHÂU 3

Còn hiệu lực

37223 000.00.19.H26-220401-0014 220001149/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LÊ THỊ SÁU

Còn hiệu lực

37224 000.00.19.H26-220331-0161 220001148/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

37225 000.00.19.H26-220401-0015 220001147/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH CHÂU 16

Còn hiệu lực