STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37226 000.00.19.H26-220218-0011 220000024/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM Dung dịch, gel, nhũ tương, hỗn dịch dạng xịt, nhỏ tai, mũi, răng miệng.

Còn hiệu lực

37227 000.00.19.H26-220218-0018 220000495/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SONG THƯ DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37228 000.00.10.H37-220221-0001 220000007/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC TUẤN MƠ

Còn hiệu lực

37229 000.00.19.H26-220212-0002 220000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máy tách chiết- tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động

Còn hiệu lực

37230 000.00.19.H26-220212-0003 220000493/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máy tách chiết- tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động

Còn hiệu lực