STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37231 000.00.19.H26-220222-0024 220000343/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TUẤN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37232 000.00.19.H26-220221-0062 220000515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TAKADA NHẬT BẢN Xịt họng

Còn hiệu lực

37233 000.00.19.H26-220221-0063 220000514/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHSOLACO Big Sea Star - Xịt mũi họng kháng virut

Còn hiệu lực

37234 000.00.19.H26-220221-0040 220000513/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực

37235 000.00.19.H26-220221-0038 220000512/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA Xịt họng

Còn hiệu lực