STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37231 000.00.04.G18-210527-0010 210070GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Xét nghiệm chẩn đoán nhanh in vitro để phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Ag)

Còn hiệu lực

37232 000.00.04.G18-210510-0002 210069GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

37233 000.00.04.G18-210513-00001 21000205/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Túi giãn mô

Còn hiệu lực

37234 000.00.04.G18-210106-0003 2100092ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bộ Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

37235 000.00.04.G18-210222-0001 2100087ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH MEDEVICE 3S Bao Cao Su

Còn hiệu lực