STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37236 000.00.19.H26-200519-0013 200000111/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DATC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37237 000.00.19.H26-200519-0006 200000917/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ trang phục phòng, chống dịch (mũ, áo, quần +bao giầy)

Còn hiệu lực

37238 000.00.19.H26-200519-0011 200000112/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINTRAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37239 000.00.19.H26-200519-0009 200000151/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK

Còn hiệu lực

37240 000.00.10.H55-200424-0001 200000004/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH THẢO NGỌC LINH VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NGỌC TÌNH ĐAN

Còn hiệu lực