STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37236 000.00.04.G18-210318-0009 2100088ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi có chất kháng khuẩn

Còn hiệu lực

37237 000.00.04.G18-201226-0008 2100075ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH (CÓ KIM)

Còn hiệu lực

37238 000.00.04.G18-201022-0001 2100079ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Phin lọc khí

Còn hiệu lực

37239 000.00.04.G18-200810-0020 2100089ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH LAVICHEM GẠC XỐP VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

37240 20011111/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100084ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kim tiêm một lần dùng trong nội soi

Còn hiệu lực