STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37236 000.00.07.H27-220223-0001 220000011/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM

Còn hiệu lực

37237 000.00.19.H26-211215-0018 220000371/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TÊ NHẬT NAM

Còn hiệu lực

37238 000.00.04.G18-220222-0021 220001386/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Cụm IVD Xét nghiệm tính nhạy cảm của vi khuẩn, nấm với một số thuốc kháng sinh, kháng nấm

Còn hiệu lực

37239 000.00.04.G18-220214-0025 220001385/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

37240 000.00.18.H57-220222-0005 220000078/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH LÝ

Còn hiệu lực