STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37261 000.00.19.H29-220422-0014 220000973/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 713

Còn hiệu lực

37262 000.00.19.H29-220425-0001 220001369/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Phụ kiện thay thế dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân, máy điện tim

Còn hiệu lực

37263 000.00.04.G18-220427-0013 220002137/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑Dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực

37264 000.00.19.H29-220422-0040 220000954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ chuyển đổi ống mẫu

Còn hiệu lực

37265 000.00.19.H29-220422-0039 220000953/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi thuốc thử

Còn hiệu lực