STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37261 000.00.19.H26-220216-0025 220000375/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SBB

Còn hiệu lực

37262 000.00.19.H26-220217-0027 220000533/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên xông mũi họng

Còn hiệu lực

37263 000.00.19.H26-220217-0025 220000532/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên xông

Còn hiệu lực

37264 000.00.19.H26-220220-0007 220000374/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN RENAI VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

37265 000.00.19.H26-220217-0017 220000531/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Viên xông

Còn hiệu lực