STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37271 000.00.19.H26-210903-0003 210001513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÊU VIỆT Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37272 000.00.19.H26-210824-0028 210001512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ vặn và hỗ trợ vặn dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37273 000.00.19.H26-210828-0013 210001511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Tay lắp lồi cầu đùi

Còn hiệu lực

37274 000.00.19.H26-210901-0003 210000533/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TC

Còn hiệu lực

37275 000.00.19.H26-210901-0004 210000532/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG UYÊN

Còn hiệu lực