STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37276 000.00.19.H26-220218-0010 220000440/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAIKA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

37277 000.00.19.H29-220110-0070 220000469/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

37278 000.00.19.H29-220110-0058 220000468/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Bộ băng xốp dính thấm hút dành cho vết mở bụng

Còn hiệu lực

37279 000.00.19.H29-220110-0036 220000467/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Hệ thống trị liệu vết thương bằng áp lực âm

Còn hiệu lực

37280 000.00.19.H29-220110-0068 220000466/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Xi măng nha khoa

Còn hiệu lực