STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37286 000.00.19.H29-220404-0012 220000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Chai lăn giảm quấy khóc dạ đề

Còn hiệu lực

37287 000.00.19.H26-220331-0174 220001307/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG TÂM PHƯƠNG NAM

Còn hiệu lực

37288 000.00.19.H26-220402-0007 220001306/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRUNG HÀ

Còn hiệu lực

37289 000.00.19.H26-220402-0009 220001305/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÂU ANH

Còn hiệu lực

37290 000.00.19.H26-220402-0011 220001304/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH LONG

Còn hiệu lực