STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37301 000.00.19.H29-220218-0016 220000369/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Khẩu trang

Còn hiệu lực

37302 000.00.04.G18-220222-0013 220001368/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM Kính áp tròng (cận thị hoặc viễn thị )

Còn hiệu lực

37303 000.00.04.G18-220222-0012 220001367/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

37304 000.00.18.H24-220218-0003 220000049/PCBMB-HP

QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN

Còn hiệu lực

37305 000.00.18.H24-220218-0002 220000048/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC BẢO VY

Còn hiệu lực