STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37301 000.00.19.H29-220405-0001 220000716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AZ MEDICAL Ống đựng mẫu

Còn hiệu lực

37302 000.00.19.H26-220401-0001 220001336/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH 2

Còn hiệu lực

37303 000.00.19.H26-220401-0087 220001335/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI YẾN SỐ 9

Còn hiệu lực

37304 000.00.19.H26-220403-0061 220001334/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHÚ MỸ

Còn hiệu lực

37305 000.00.19.H26-220401-0116 220001333/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực