STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37301 000.00.17.H39-210824-0003 210000061/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 54

Còn hiệu lực

37302 000.00.17.H39-210824-0004 210000062/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel Bôi Trĩ Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37303 000.00.17.H39-210824-0005 210000063/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 55

Còn hiệu lực

37304 000.00.12.H19-210910-0001 210000047/PCBA-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH KHIẾT ỐC ĐẢO XANH Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

37305 000.00.04.G18-210824-00003 21000242/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Chất làm đầy da

Còn hiệu lực