STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37306 000.00.19.H26-220309-0053 220000834/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÚ UYÊN Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

37307 000.00.19.H26-220309-0049 220000779/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KETON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37308 000.00.19.H26-220224-0038 220000976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD hỗ trợ kiểm soát tính năng thiết bị ELISA

Còn hiệu lực

37309 000.00.19.H26-220224-0040 220000975/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH IVD hỗ trợ kiểm soát tính năng thiết bị ELISA

Còn hiệu lực

37310 000.00.04.G18-220318-0037 220001699/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin

Còn hiệu lực