STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37311 000.00.19.H26-201217-0009 200002213/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT HỌNG THANH HẦU VƯƠNG

Còn hiệu lực

37312 000.00.19.H26-201217-0010 200002214/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG XIKEO KOREA

Còn hiệu lực

37313 000.00.19.H26-201203-0015 200002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRANG Y TẾ Masquer Anti-fog

Còn hiệu lực

37314 000.00.19.H29-201209-0001 200002190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Ngáng miệng dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

37315 000.00.19.H29-201026-0006 200002191/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Hệ thống khung, vòng cố định đầu cổ trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực