STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37316 000.00.19.H26-220420-0037 220001337/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHẤT LƯỢNG Xịt mũi

Còn hiệu lực

37317 000.00.19.H26-220425-0016 220001391/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Vật tư tiêu hao dùng cho máy thở, máy gây mê kèm thở, phẫu thuật

Còn hiệu lực

37318 000.00.19.H26-220425-0015 220001390/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Vật tư tiêu hao dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

37319 000.00.19.H26-220425-0014 220001389/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Họ vật tư dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37320 000.00.19.H29-220421-0024 220001337/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Máy Đo Thính Lực- Nhĩ Lượng

Còn hiệu lực