STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37316 000.00.10.H55-220222-0002 220000012/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGỌC DIỆP

Còn hiệu lực

37317 000.00.10.H55-220222-0001 220000011/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC ĐỊNH THÙY

Còn hiệu lực

37318 000.00.10.H55-220216-0002 220000010/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 383

Còn hiệu lực

37319 000.00.04.G18-220221-0002 220001388/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

37320 000.00.10.H55-220221-0004 220000009/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC THÙY MỴ

Còn hiệu lực