STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37321 000.00.24.H49-220219-0002 220000081/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH THẢO

Còn hiệu lực

37322 000.00.24.H49-220219-0001 220000080/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37323 000.00.04.G18-220222-0007 220001364/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

37324 000.00.19.H29-220127-0033 220000497/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính trong tai

Còn hiệu lực

37325 000.00.19.H29-220127-0031 220000496/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính ngoài tai

Còn hiệu lực