STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37321 000.00.19.H26-200831-0002 200000323/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG SƠN

Còn hiệu lực

37322 000.00.19.H26-200901-0003 200000212/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM Khí PlasmaAir-125 dùng cho máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương PlasmaMed-GAP

Còn hiệu lực

37323 000.00.19.H26-200901-0009 200001606/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37324 000.00.19.H26-200904-0013 200001607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

37325 000.00.19.H26-200906-0002 200000213/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực