STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37321 000.00.19.H29-211209-0010 220000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Thiết bị lấy dấu dùng trong cấy ghép implant

Còn hiệu lực

37322 000.00.04.G18-220502-0002 220002155/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine

Còn hiệu lực

37323 000.00.04.G18-220502-0001 220002154/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ creatinine

Còn hiệu lực

37324 000.00.16.H05-220429-0001 220000065/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HUY THẮNG Khẩu trang y tế 4D

Còn hiệu lực

37325 000.00.18.H56-220425-0001 220000105/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUYỀN HUÊ

Còn hiệu lực