STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37331 000.00.19.H29-200831-0011 200001543/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BRILITAS PHARMACEUTICALS Khẩu trang y tế Brilitas (Brilitas Medical Mask)

Còn hiệu lực

37332 000.00.19.H29-200826-0002 200000312/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37333 000.00.19.H29-200903-0005 200000313/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ADN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37334 000.00.19.H29-200903-0023 200001544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ AV - MASK

Còn hiệu lực

37335 000.00.19.H29-200903-0022 200001545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ÁNH VIỆT KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP AV - CARE MASK

Còn hiệu lực