STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37331 000.00.19.H26-210913-0010 210001586/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY VIÊN XÔNG THẢO DƯỢC

Còn hiệu lực

37332 000.00.19.H26-210916-0018 210001587/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

37333 000.00.19.H26-210914-0026 210000102/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU VINH PHÁT Bình rửa mũi

Còn hiệu lực

37334 000.00.19.H26-210916-0006 210001588/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37335 000.00.19.H26-210916-0005 210001589/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KA CHI Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực