STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37336 000.00.19.H29-200903-0021 200001548/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kéo dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

37337 000.00.19.H29-200903-0019 200001549/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tuốc nơ vít dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

37338 000.00.19.H29-200903-0015 200001550/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Khay, hộp, chén đựng dung dịch dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm

Còn hiệu lực

37339 000.00.19.H29-200903-0013 200001551/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Thìa nạo, róc màng xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

37340 000.00.19.H29-200903-0011 200001552/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Cưa / lưỡi cưa dùng trong phẫu thuật các loia5, bao gồm:

Còn hiệu lực