STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37336 000.00.19.H26-220329-0023 220001089/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Mask khí dung dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37337 000.00.19.H26-220404-0080 220001191/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - NHÀ THUỐC

Còn hiệu lực

37338 000.00.19.H26-220330-0105 220001190/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN I

Còn hiệu lực

37339 000.00.19.H26-220331-0154 220001189/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC DUNG HUẤN

Còn hiệu lực

37340 000.00.19.H26-220401-0017 220001188/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH ANH 9

Còn hiệu lực