STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37341 000.00.19.H26-220401-0023 220001176/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH ANH 8

Còn hiệu lực

37342 000.00.04.G18-220225-0005 220001935/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Albumin, Alpha – 1- globulin, Alpha – 2- globulin , Beta- globulin , Chloride, Gamma – globulin, Glucose, Immunoglobulin G (IgG), Lactate, Protein (Total), Sodium.

Còn hiệu lực

37343 000.00.19.H26-220401-0036 220001175/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC TRANG 24H

Còn hiệu lực

37344 000.00.19.H26-220401-0042 220001174/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THUMEDI STORE

Còn hiệu lực

37345 000.00.19.H26-220329-0025 220001087/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Mask gây mê siêu mềm dùng 1 lần

Còn hiệu lực