STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37341 000.00.04.G18-210901-0011 210199GPNK/BYT-TB-CT

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÀO CAI Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

37342 000.00.10.H37-210915-0001 210000004/PCBMB-LS

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN

Còn hiệu lực

37343 000.00.17.H13-210826-0008 210000025/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 285

Còn hiệu lực

37344 000.00.17.H13-210826-0007 210000026/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 220

Còn hiệu lực

37345 000.00.17.H13-210826-0006 210000027/PCBMB-CT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 201

Còn hiệu lực