STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37341 000.00.19.H29-200827-0031 200001532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37342 000.00.19.H29-200826-0004 200000240/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA

Còn hiệu lực

37343 000.00.19.H29-200903-0009 200001533/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU XANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37344 000.00.19.H29-200903-0008 200001534/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dụng cụ định vị dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

37345 000.00.19.H29-200828-0003 200001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu côn hút mẫu

Còn hiệu lực