STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37356 000.00.19.H29-200903-0010 200001553/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Giũa xương dùng trong phẫu thuật các loại, bao gồm:

Còn hiệu lực

37357 000.00.19.H29-200904-0008 200000242/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHÍNH NHÂN TÂM

Còn hiệu lực

37358 000.00.19.H29-200904-0005 200001554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARS SOLUTION CEV Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

37359 000.00.19.H29-200904-0009 200001555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37360 000.00.19.H29-200905-0002 200001556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực