STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37356 000.00.19.H26-220215-0010 220000490/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Bộ xử lý số hóa hình ảnh X-quang

Còn hiệu lực

37357 000.00.04.G18-220221-0023 220001357/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ SAO MAI Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

37358 000.00.19.H26-220210-0036 220000489/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel bôi niêm mạc miệng

Còn hiệu lực

37359 000.00.19.H26-220210-0038 220000488/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

37360 000.00.19.H26-220208-0010 220000487/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực