STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37356 000.00.19.H26-210517-0002 210000640/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ trung phẫu xương

Còn hiệu lực

37357 000.00.19.H26-210514-0002 210000641/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO Dung dịch nước muối biển đẳng trương

Còn hiệu lực

37358 000.00.19.H26-210518-0002 210000170/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG

Còn hiệu lực

37359 000.00.19.H26-210520-0004 210000642/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Băng lót lưới bó bột không thấm nước

Còn hiệu lực

37360 000.00.19.H26-210520-0005 210000643/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Nẹp bó xương

Còn hiệu lực