STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37366 000.00.16.H05-210602-0001 210000024/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37367 000.00.16.H05-210602-0002 210000014/PCBSX-BN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP Máy oxy dòng cao

Còn hiệu lực

37368 000.00.04.G18-210526-0027 210077GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

37369 000.00.12.H19-210518-0001 210000028/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi cho trẻ em

Còn hiệu lực

37370 000.00.12.H19-210606-0001 210000005/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH TUYẾT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực