STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37366 000.00.19.H26-220425-0050 220001456/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KITEK Phin lọc khuẩn

Còn hiệu lực

37367 000.00.19.H26-220425-0033 220001455/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KITEK Bộ sonde hút đờm kín

Còn hiệu lực

37368 000.00.19.H26-220425-0039 220001713/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN THAN- KHOÁNG SẢN

Còn hiệu lực

37369 000.00.19.H26-220426-0008 220001454/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ Máy trợ thính iMediCare

Còn hiệu lực

37370 000.00.19.H26-220421-0053 220001453/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Môi trường chuẩn bị tinh trùng

Còn hiệu lực