STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37371 000.00.19.H26-210603-0012 210000748/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA PHARMA GEL DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37372 000.00.19.H26-210603-0013 210000749/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MTV VINAKET Khẩu trang y tế chống bụi mịn PASS OVER

Còn hiệu lực

37373 000.00.19.H26-210601-0016 210000750/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cân xe lăn điện tử

Còn hiệu lực

37374 000.00.19.H26-210601-0015 210000751/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cân bàn điện tử

Còn hiệu lực

37375 000.00.19.H26-210601-0012 210000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cân điện tử cho trẻ sơ sinh có thước đo chiều cao

Còn hiệu lực