STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37386 000.00.19.H26-220404-0009 220001219/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀO XUÂN

Còn hiệu lực

37387 000.00.19.H26-220403-0053 220001218/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHÍNH HÃNG

Còn hiệu lực

37388 000.00.19.H26-220403-0065 220001217/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC CHUYÊN NGỌC

Còn hiệu lực

37389 000.00.19.H26-220403-0056 220001216/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 7890

Còn hiệu lực

37390 000.00.19.H26-220403-0064 220001215/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 24H

Còn hiệu lực