STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37391 000.00.19.H29-210527-0001 210000387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động

Còn hiệu lực

37392 17000184/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100096ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ

Còn hiệu lực

37393 000.00.04.G18-200702-0002 2100106ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cánh ống thông(kim bướm chạy thận)

Còn hiệu lực

37394 20011463/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100114ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

37395 000.00.04.G18-200817-0010 2100101ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy

Còn hiệu lực