STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37391 000.00.19.H26-200813-0009 200001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH KIÊN Khẩu trang y tế Minh Kiên

Còn hiệu lực

37392 000.00.19.H26-200814-0002 200000286/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37393 000.00.19.H26-200813-0017 200000186/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM XNK VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37394 000.00.19.H26-200816-0001 200001443/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT Khẩu trang y tế ASANTE

Còn hiệu lực

37395 000.00.19.H26-200811-0007 200001444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn mổ kèm phụ kiện

Còn hiệu lực