STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37401 000.00.17.H54-220215-0001 220000009/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN DK

Còn hiệu lực

37402 000.00.17.H54-220218-0001 220000008/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA TINH DẦU TRÀM

Còn hiệu lực

37403 000.00.17.H54-220217-0001 220000007/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN DK

Còn hiệu lực

37404 000.00.19.H26-220215-0016 220000485/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK Viên đặt trĩ

Còn hiệu lực

37405 000.00.19.H26-220215-0021 220000484/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DHK Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực