STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37401 000.00.19.H26-200810-0012 200001447/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO XE LĂN TAY

Còn hiệu lực

37402 000.00.19.H26-200810-0011 200001448/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO XE CÁNG NÂNG HẠ

Còn hiệu lực

37403 000.00.19.H26-200817-0017 200001449/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MASK KHẨU TRANG Y TẾ ONE MASK

Còn hiệu lực

37404 000.00.12.H19-200814-0002 200000039/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIÊN ĐỨC khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37405 000.00.12.H19-200731-0001 200000038/PCBA-ĐN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực