STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37406 000.00.19.H26-200820-0008 200001589/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DANA PLYWOOD TẠI HÀ NỘI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37407 000.00.19.H26-200813-0010 200001590/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Dụng cụ dùi (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

37408 000.00.19.H26-200813-0004 200001591/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Họ Nhíp phẫu thuật

Còn hiệu lực

37409 000.00.19.H26-200813-0012 200001593/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống xe đẩy (dùng trong phẫu thuật)

Còn hiệu lực

37410 000.00.19.H26-200812-0010 200001594/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống dây xích có quả cân dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực