STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37406 000.00.24.H49-220222-0002 220000098/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM DƯƠNG

Còn hiệu lực

37407 000.00.19.H29-220216-0004 220000511/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Tay khoan nha khoa

Còn hiệu lực

37408 000.00.24.H49-220222-0001 220000097/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC HL

Còn hiệu lực

37409 000.00.24.H49-220221-0001 220000096/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

37410 000.00.24.H49-220220-0006 220000095/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC QUANG MINH

Còn hiệu lực