STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37411 000.00.31.H36-220405-0001 220000105/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 4

Còn hiệu lực

37412 000.00.04.G18-220405-0012 220001911/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng hormon kích thích nang noãn (FSH)

Còn hiệu lực

37413 000.00.19.H26-220405-0014 220001118/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÙI THỊ NHẠN

Còn hiệu lực

37414 000.00.19.H26-220405-0008 220001117/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH THUỶ

Còn hiệu lực

37415 000.00.19.H26-220404-0112 220001116/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH THUỶ

Còn hiệu lực