STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37416 000.00.19.H26-220404-0038 220000051/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

37417 000.00.19.H26-220404-0058 220001095/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số

Còn hiệu lực

37418 000.00.19.H26-220404-0070 220001201/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THUỐC VÀ SỨC KHỎE 01

Còn hiệu lực

37419 000.00.19.H26-220404-0071 220001200/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NAM HƯNG

Còn hiệu lực

37420 000.00.19.H26-220404-0059 220001199/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VŨ

Còn hiệu lực