STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37416 000.00.19.H26-200828-0009 200001600/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa (Gồm cả KHHGĐ)

Còn hiệu lực

37417 000.00.19.H26-200828-0016 200000321/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP

Còn hiệu lực

37418 000.00.19.H26-200824-0019 200001601/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Áo choàng phẫu thuật – Surgical Gown

Còn hiệu lực

37419 000.00.19.H26-200824-0020 200001602/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Bộ đồ phòng dịch – Protective Suit

Còn hiệu lực

37420 000.00.19.H26-200824-0010 200001603/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Áo choàng cách ly – Disposable Isolation Gown

Còn hiệu lực