STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37421 000.00.19.H26-200824-0016 200001604/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

37422 000.00.19.H26-200826-0008 200001605/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IME Thấu kính dùng trong khám mắt và điều trị mắt

Còn hiệu lực

37423 000.00.19.H26-200828-0015 200000322/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẮC VIỆT

Còn hiệu lực

37424 000.00.19.H26-200831-0002 200000323/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG SƠN

Còn hiệu lực

37425 000.00.19.H26-200901-0003 200000212/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM Khí PlasmaAir-125 dùng cho máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương PlasmaMed-GAP

Còn hiệu lực