STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37426 000.00.19.H26-200901-0009 200001606/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DP VÀ TBYT NHẬT MINH Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

37427 000.00.19.H26-200904-0013 200001607/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NGỌC BẢO MINH Khẩu trang y tế - Medical Mask

Còn hiệu lực

37428 000.00.19.H26-200906-0002 200000213/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37429 000.00.12.H19-200907-0001 200000044/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON Gạc Y Tế Rayon

Còn hiệu lực

37430 000.00.17.H39-200826-0003 200000041/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬT KHẨU TÂN TẠO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực