STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37436 000.00.19.H26-201214-0008 200002227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU VIỆT DUNG DỊCH XỊT MŨI ARGENTIN BẢO KỲ NAM

Còn hiệu lực

37437 000.00.19.H26-201215-0001 200002233/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO GIƯỜNG KHÁM BỆNH, SIÊU ÂM

Còn hiệu lực

37438 000.00.19.H26-201216-0009 200000477/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Còn hiệu lực

37439 000.00.19.H26-201216-0007 200000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG

Còn hiệu lực

37440 000.00.19.H26-201126-0013 200000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU TÙNG LINH

Còn hiệu lực