STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37436 000.00.16.H02-220221-0011 220000008/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 10

Còn hiệu lực

37437 000.00.16.H02-220221-0003 220000007/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NAM ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN GIA HƯNG SANTERVIET

Còn hiệu lực

37438 000.00.20.H63-220216-0001 220000001/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37439 000.00.19.H26-220221-0045 220000339/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VN39

Còn hiệu lực

37440 000.00.19.H29-220124-0016 220000492/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bộ phân phối 2 cổng; Bộ phân phối 3 cổng

Còn hiệu lực